Five-Star — wystawa chińskiego plakatu

21-05-2018

Centrum Kultury i Sztuki Chińskiej He Shuifa UMCS, Plac Marii Skłodowskiej-Curie 5, Lublin, PL

10-06-2018

Serdecznie zapraszamy na otwarcie wystawy plakatów: Li Xu, Li Zhongyanga, Shizengquana, Zhijun Wanga. 

Na wystawie zaprezentowane zostaną prace chińskich artystów. Stanowią one zestaw różnorodnych wypowiedzi artystycznych, w których istotną rolę odgrywa znak, będący ważnym medium informacyjnym. Dodatkowym walorem tej ekspozycji jest bez wątpienia możliwość zagłębienia się w sztuce odmiennej kulturowo, odznaczającej się swoimi odmiennymi, unikatowymi cechami. Mnogość interpretacji twórczych, odmienność form, znaczeń, umożliwi odbiorcom lepsze poznanie symboliki zakorzenionej w kulturze chińskiej

Prelekcje o chińskiej sztuce plakatu wygłoszą Li Xu oraz Zhijun Wang 

Artyści: Li Xu, Li Zhongyang, Shizengquan, Zhijun Wang

Data wernisażu: 21 Maja, godzina 11

Miejsce wystawy: HE SHUIFA The Centre of the Chinese Art and Culture, Plac Marii Skłodowskiej-Curie 5, Lublin, POLAND

Kuratorzy: Sebastian Smit, Lech Mazurek