Międzynarodowe Sympozjum Litograficzne

26-10-2018

Lublin, Polska, Wydział Artystyczny UMCS; Centrum Spotkania Kultur

08-11-2018

W związku z 220 rocznicą wynalezienia przez Alojza Senefeldera techniki chemigraficznej - litografii, Zakład Grafiki Projektowej i Litografii Instytutu Stuk Pięknych Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie organizuje Międzynarodowe Sympozjum Litograficzne. Sympozjum ma się odbyć w dniach 25-27 października 2018 r. 


Honorowy patronat nad Sympozjum objął Jego Magnificencja Rektor UMCS prof. dr hab. Stanisław Michałowski. 


Tematem wiodącym jest hasło „Litografia - możliwości i wyzwania”. 


Sympozjum będzie obejmowało: wystawę główną z pracami uczestników i zaproszonych gości; konferencję składającą się z referatów prezentowanych przez gości z ośrodków akademickich w Polsce i z zagranicy; warsztatów prezentujących różne możliwości litografii jako techniki druku. Częścią Sympozjum będzie również wystawa towarzysząca składająca się z prac studentów uczelni z Zagrzebia.


W trakcie dyskusji merytorycznej chcemy przyjrzeć się kondycji litografii jako techniki grafiki warsztatowej, zobaczyć stan obecny w zakresie możliwości druku jak i wyzwań, które warunkują popularność tej metody wypowiedzi artystycznej wśród wielu twórców. 


Mamy również nadzieję na pewną integrację środowiska artystów zajmujących się drukiem płaskim ( w tym również innych niż litografia metod). 


Efektem końcowym październikowego spotkania ma być również wydawnictwo monograficzne, prezentujące zarówno prace graficzne zaproszonych gości, jak i referaty uczestników Sympozjum. 


Planujemy również w przyszłości organizacje tego typu wydarzenia.


Organizator Sympozjum

prof. szt. plast. Piotr LechKatalog do pobrania — wersja pdf, 7,1 MB