Sebastian Smit / TYPOGRA — Plakat typograficzny

11-01-2018

Dom Słów, Lublin ul. Żmigród 1/Królewska 17 (wejście od podwórka). Godzina 18.

14-02-2018

Wystawa plakatów typograficznych prezentuje 25 prac autorskich Sebastiana Smita. Głównym ich elementem jest litera, za pomocą której artysta tworzy kompozycje typograficzne. Autor prowadzi swoistą grę znakami, rezygnując z czytelności komunikatu tekstowego na rzecz  układów kompozycyjnych. 


Na wystawie zaprezentowane zostały fragmenty trzech zestawów prac. Pierwszy z nich, a zarazem kluczowy dla wystawy nosi tytuł: TypoGra.  Cykl składa się z 10 plakatów,  do których przyporządkowana jest cyfra. Nie zawsze stanowi ona główny  element kompozycji, jest jednak bardzo ważna znaczeniowo. Tłem zazwyczaj są fotografie lub oparte na nich układy kompozycyjne. Nie jest to przypadkowe zestawienie tych dwóch form graficznych, lecz próba zharmonizowania i zunifikowania obrazu. Elementy składowe mają tworzyć jedną, nierozerwalną kompozycję. W  Plakacie nr 1, młotek jest dominującym elementem graficznym, wokół którego symbiotycznie „poruszają się“ litery. Przeciwieństwo stanowi Plakat 6, gdzie to typografia wysuwa się na plan pierwszy i jest dominantą kompozycji. We wszystkich plakatach współistnienie zjawiska typografii i fotografii dodatkowo zostało zespojone kolorem i światłem. Elementy te wzajemnie na siebie wpływają tworząc  rodzaj tytułowej TypoGry. 

Drugi z prezentowanych zestawów to część cyklu zatytułowanego Zanieczyszczenie umysłu. Formalnie to bardzo proste układy, oparte na autorskim kroju pisma. Ograniczone zostają do dwóch kolorów. Poruszają problem zanieczyszczenia środowiska, wskazują jego przyczyny i  zgubne konsekwencje. Ten sposób graficznej interpretacji otaczającego nas świata wskazuje na człowieka, jako  głównego sprawcę nieszczęść, nie tylko związanych z niszczeniem środowiska naturalnego.

Trzeci z prezentowanych zestawów nosi tytuł Układ słoneczny. W plakatach funkcjonuje niezmienny układ typograficzny, jednolity krój pisma oraz wielkość.  Niezmienny pozostaje również układ punktów. Różni je jedynie treść zapisu i kolorystyka. Natważnieszymi elementami kompozycji są punkty będące  matrycą wszystkich plakatów w tej serii. Autor odnosi się w nich do modelu wszechświata postrzeganego jako miliony migoczących drobin. 

Poza prezentowanymi zestawami, na wystawie znajdują się też plakaty zaprojektowane do konkretnych wydarzeń czy wystaw.