Nagrody i wyróżnienia

Przewidziane są następujące nagrody:

Kategoria A:

Lista przyznanych nagród dla laureatów 3. Międzynarodowego Biennale Plakatu Lublin 2017 — kategoria studencka

GRAND PRIX 5 000 PLN ufundowana przez JM prof. dra hab. Stanisława Michałowskiego, Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

NAGRODA 1 500 PLN ufundowana przez prof. dra hab. Krzysztofa Szymanowicza, Dziekana Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

NAGRODA 1 500 PLN ufundowana przez JM prof. dra hab. Piotra Kielana, Rektora Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu

NAGRODA 1 200 PLN ufundowana przez JM prof. dra hab. Stanisława Tabisza, Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie

NAGRODA 1 000 PLN ufundowana przez JM dra hab. Krzysztofa Polkowskiego, Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

NAGRODA 1 000 PLN ufundowana przez JM prof. dra hab. Antoniego Cygana, Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach

NAGRODA 1 000 PLN ufundowana przez JM prof. dra hab. Adama Myjaka, Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

NAGRODA – wystawa indywidualna w Galerii Rektorskiej ufundowana przez JM prof. dr hab. Dariusza Dyczewskiego, Rektora Akademii Sztuki w Szczecinie

NAGRODA – wystawa indywidualna w Galerii Instytutu Sztuk Pięknych ufundowana przez 

dra hab. Sławomira Kozieja, prof. nadzw., Dziekana Wydziału Pedagogicznego 

i Artystycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

NAGRODA – wystawa indywidualna w Akademickiej Galerii Sztuki ufundowana przez prof. dra hab. Andrzeja Markiewicza, Dziekana Wydziału Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu

NAGRODA RZECZOWA – ufundowana przez prof. dr hab. Elżbietę Basiul, Dziekan Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Kategoria B:

Grand Prix, Złoty Medal, Srebrny Medal, Brązowy Medal

Kategoria C:

1, 2, 3 miejsce