3. Międzynarodowe Biennale Plakatu. Lublin 2017.

Szanowni Państwo,


Uniwersytet Marii Curie -Skłodowskiej w Lublinie, Centrum Spotkania Kultur w Lublinie oraz Stowarzyszenie Artystyczne Otwarta Pracownia w Lublinie mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w 3. Międzynarodowym Biennale Plakatu Lublin 2017. Podobnie jak w poprzednich edycjach szczególny nacisk kładziemy na plakaty tworzone przez studentów kierunków artystycznych. Jednak od tej edycji do konkursu postanowiliśmy zaprosić, także twórców profesjonalnych. Liczymy na Państwa odzew i zapraszamy do udziału w konkursie. Za zmianą formuły idzie w parze, także zmiana nazwy na Międzynarodowe Biennale Plakatu Lublin. Cieszymy się również ze współpracy z Centum Spotkania Kultur w Lublinie, które dołączyło do grona współorganizatorów tego wydarzenia.


Plakaty można zgłaszać w 3 kategoriach. Pierwsza z nich, kategoria A, przeznaczona jest dla osób, które aktualnie studiują lub ukończyły studia w roku 2017. W kategorii B swoje prace mogą zgłaszać wszystkie osoby, które interesują lub zajmują się sztuką plakatu. W kategoriach A i B można zgłaszać prace poruszające dowolne tematy. Jednak muszą być to prace, które powstały po 30 czerwca 2015. Prosimy nie nadsyłać prac, które zostały nagrodzone w innych konkursach (nagrody typu Grand Prix, 1. 2. 3. miejsce).

Z okazji obchodów 700. lecia Miasta Lublin zapraszamy do tworzenia plakatów związanych z tym wydarzeniem. Plakaty te mogą Państwo zgłaszać w kategorii C. Ta kategoria jest otwarta dla wszystkich, którzy chcieli by stworzyć plakat związany z miastem Lublin. 

Jury uhonoruje najwybitniejsze plakaty nagrodami. W kategorii studenckiej będą to nagrody ufundowane przez JM Rektora UMCS w Lublinie prof. dra hab. Stanisława Michałowskiego, Dziekana Wydziału Artystycznego UMCS dra hab. Krzysztofa Szymanowicza, nagrody fundowane przez rektorów i dziekanów uczelni artystycznych oraz wyróżnienia honorowe. W kategorii profesjonalistów zostaną przyznane nagrody Grand Prix, Złoty Medal, Srebrny Medal i Brązowy Medal oraz wyróżnienia honorowe. W kategorii na najlepszy plakat upamiętniający 700. lecie Miasta Lublin zostaną przyznane nagrody: 1;, 2; 3. miejsce oraz wyróżnienia honorowe.

Informujemy, że zostanie wydany katalog prezentujący wszystkie prace zakwalifikowane do wystawy. Wydawnictwo to zostanie bezpłatnie przekazane osobom nagrodzonym i wyróżnionym. Wernisaż wystawy odbędzie się 1. grudnia 2017 roku. Prezentacja prac 3. MBPL będzie miała miejsce Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. 

Doświadczeni organizacją dwóch wcześniejszych edycji biennale oraz innych przeglądów plakatu postanowiliśmy w bieżącej edycji przeprowadzić konkurs za pomocą głosowania elektronicznego. Wszystkie nadesłane prace będą oceniane przez grono międzynarodowych jurorów za pomocą aplikacji on-line. Autorzy prac zakwalifikowanych do wystawy zostaną poproszeni o przesłanie prac. Dla osób zainteresowanych zostanie udostępniona możliwość zamówienia wydruku. 

Lista osób zakwalifikowanych do wystawy zostanie ogłoszona na stronach internetowych poster.co.pl oraz poster.umcs.pl po zakończeniu obraz jury, nie poźniej niż do 31 października 2017 roku. Osoby nagrodzone zostaną powiadomione za pomocą wiadomości e-mail lub telefonicznie.