Wystawa w Hua Qiao Museum w Guilin, Chiny

Dnia 18 października 2016 roku odbył się uroczysty wernisaż wystawy TYPE + TEXT  w Guilin HuaQiao Art Museum w Guilin w południowych Chinach. Ceremonia otwarcia zgromadziła ponad 1000 widzów. Uroczyste otwarcie odbyło się przy udziale przedstawicieli władz miasta Guilin, przedstawicieli Guilin Normal College oraz studentów tej uczelni. Honorowymi gośćmi byli Pani Konsul RP w Kantonie Małgorzata Czausow i Pan Konsul RP w Kantonie Włodzimierz Czausow. Na otwarciu nie zabrakło również reprezentacji Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie Pana profesora Piotra Lecha, profesora Grzegorza Dobiesława Mazurka, dra Sławomira Plewko oraz polskich kuratorów projektu dra Sebastiana Smita i dra Lecha Mazurka.

Wystwa plakatu typograficznego TYPE + TEXT była prezentowana w chińskim muzeum HuaQiao w dniach 18-22 października 2016 roku.