1. Międzynarodowe Sympozjum Litograficzne

W związku z 220. rocznicą wynalezienia przez Alojza Senefeldera techniki chemigraficznej – litografii, Zakład Grafiki Projektowej Litografii Instytutu Sztuk Pięknych Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie organizuje Międzynarodowe Sympozjum Litograficzne. Sympozjum odbędzie się w dniach 25-27 października 2018.


Sympozjum będzie obejmowało: wystawę główną z pracami uczestników i zaproszonych gości; konferencję składającą się z referatów prezentowanych przez gości z ośrodków akademickich w Polsce i z zagranicy; warsztatów prezentujących różne możliwości litografii jako techniki druku.


Częścią Sympozjum będzie również wystawa towarzysząca składająca się z prac studentów uczelni z Zagrzebia. W trakcie dyskusji merytorycznej chcemy przyjrzeć się kondycji litografii jako techniki grafiki warsztatowej, zobaczyć stan obecny w zakresie możliwości druku jak i wyzwań, które warunkują popularność tej metody wypowiedzi artystycznej wśród wielu twórców. Mamy również nadzieję na pewną integrację środowiska artystów zajmujących się drukiem płaskim (w tym również innych niż litografia metod). Efektem końcowym październikowego spotkania ma być również wydawnictwo monograficzne, prezentujące zarówno prace graficzne zaproszonych gości, jak i referaty uczestników Sympozjum. Planujemy również w przyszłości organizacje tego typu wydarzenia.


Katalog do pobrania — wersja pdf, 7,1 MB