28 STY 2022

Organizacja wystawy

Plakaty napływają z różnych stron świata! Dziękujemy! Kto zapomniał wysłać to istnieje możliwość złożenia zamówienia na wydruk pod tym adresem https://rnv.pl/


24 STY 2022

Organizacja wystawy

Przypominamy, że termin nadsyłania prac to 4 lutego 2022 r. Po tym czasie nie będziemy mieli możliwości montażu. Istnieje możliwość złożenia zamówienia na wydruk pod tym adresem https://rnv.pl/


23 STY 2022

Przygotowania do wystawy

Przeprowadzamy pierwsze próby montażu wystawy.