Res Non Verba

RES NON VEBRA to cykliczna  inicjatywa prezentująca plakaty studentów Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie.Juz od 2008 roku, po zakończeniu semestru letniego  prezentujemy około 60 najlepszych plakatów jakie zostały zrealizowane na zajęciach. 

Plakaty prezentowane na wystawie  komentują bieżące wydarzenia i wydarzenia odbywające się w naszym kraju i na całym świecie. Res Non Verba to przegląd postaw artystycznych, ale także przestrzeń dialogu i dyskusji. Dzięki RNV młodzi artyści mają okazję wyrażać swoje opinie i poglądy, wykorzystując plakat jako środek komunikacji.