Informacje ogólne

Celem 6. Miedzynarodowego Biennale Plakatu Lublin 2023 jest przegląd twórczości plakatowej z okresu od 2021 do 2023 roku.

Wystawa pokonkursowa będzie prezentowana od dnia 17 czerwca 2023 r. do dnia 8 października 2023 r. w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. 

Organizatorzy:
Instytut Sztuk Pięknych Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, aleja Kraśnicka 2 B, Lublin
Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, plac Teatralny 1, 20-029 Lublin

Patronat honorowy:
JM Rektor UMCS prof. dr hab. Radosław Dobrowolski
Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski
Prezydent Miasta Lublin dr Krzysztof Żuk

Kuratorzy:
dr Sebastian Smit
dr Lech Mazurek

Komitet organizacyjny:
mgr Dorota Lis, mgr Paweł Łuciuk, dr Jacek Wierzchoś

Autor medalu IPBL 2023:
dr Radosław Skóra

Partnerzy technologiczni:
Artunity.eu, Dogtronic.io

Terminy:
Data nadsyłania prac:
do 20 kwietnia 2023 r. 23:59:59
Obrady Jury:
20 kwietnia – 10 maja 2023 r.
Ogłoszenie zakwalifikowanych artystów: 20 maja 2023 r.

Nagrody

KATEGORIA: Studenci
GRAND PRIX — 5 000 zł
Nagroda ufundowana przez JMRektora UMCS prof. dra hab. Radosława Dobrowolskiego
DRUGA NAGRODA — 2. 000 zł
Nagroda ufundowana przez Dziekana Wydziału Artystycznego UMCS dr hab. Alicję Snoch-Pawłowską, prof. UMCS
TRZECIA NAGRODA — 2 000 zł
Nagroda ufundowana przezDziekana Wydziału Grafiki i Komunikacji Wizualnej Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu dra Witolda Modrzejewskiego
CZWARTA NAGRODA — 1 500 zł
Nagroda ufundowana przez JMRektora Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach prof. dra hab. Grzegorza Hańderka

KATEGORIA: Artyści profesjonalni
PIERWSZA NAGRODA — 5 000 zł
Nagroda ufundowana przez Prorektora ds. nauki i współpracy międzynarodowej UMCS prof. dra hab. Wiesława Gruszeckiego
DRUGA NAGRODA — 3 000 zł
Nagroda ufundowana przez Prorektora ds. nauki i współpracy międzynarodowej UMCS prof. dra hab. Wiesława Gruszeckiego
TRZECIA NAGRODA — 2 000 zł
Nagroda ufundowana przez Prorektora ds. nauki i współpracy międzynarodowej UMCS prof. dra hab. Wiesława Gruszeckiego

KATEGORIA: 80 lat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
nagroda — 3 000 zł
Nagroda ufundowana przez JMRektora UMCS
prof. dra hab. Radosława Dobrowolskiego

Kategoria: TXT+EXPERIMENT
Pierwsze miejsce: medal oraz dyplom
Drugie miejsce: medal oraz dyplom
Trzecie miejsce: medal oraz dyplom

Kategoria: TRANSLACORE
Pierwsze miejsce: medal oraz dyplom
Drugie miejsce: medal oraz dyplom
Trzecie miejsce: medal oraz dyplom