Jacek Wierzchoś — Sen o Ameryce

19-06-2017

Centrum Spotkań Kultur, Lublin, pl. Teatralny 1 / wt-nd 12-18

30-06-2017

Manipulacja obrazem fotograficznym jest obecna zarówno w fotografii reporterskiej, jak i fotografii modowej czy produktowej. Celem manipulacji jest na przykład nadanie obrazowi pozoru świata rzeczywistego, zatarcie granic między prawdą, a fałszem.


Projekt Jacka Wierzchosia zasadza się na interwencji w zdjęcie, nieukrytej, wskazanej, proszącej się o demistyfikację. Sposób, w jaki edytuje zdjęcia wprowadza widoczny, świadomy element przekłamania czy manipulacji. Rodzaj podjętej gry, za pomocą technik fotograficznych, kadrowania, budowania nastroju i innych socjotechnik, ma na celu wprowadzenie odbiorcy w stan, w którym on sam zaczyna szukać w swojej świadomości „klisz” i obrazów Ameryki, znanej mu z popkultury i własnych wyobrażeń.


Fotografiom – wydrukom towarzyszy prezentacja obrazów i tak zwany krajobraz dźwiękowy, kolejny element manipulacji.


Wszystkie zdjęcia zostały wykonane z dala od Ameryki. W Polsce.